بدرقه طلاب و دانشجويان براي اعزام به اردوهاي جهادي توسط سردار نقدي
بدرقه طلاب و دانشجويان براي اعزام به اردوهاي جهادي توسط سردار نقدي
بدرقه طلاب و دانشجويان براي اعزام به اردوهاي جهادي توسط سردار نقدي و حجت الاسلام محمديان
+ نوشته شده توسط انــــجمن اســــلامي شهيد ادواردو آنييلي در سه شنبه بیست و یکم تیر 1390 و ساعت 20:12 |

بدرقه طلاب و دانشجويان براي اعزام به اردوهاي جهادي توسط سردار نقدي و حجت الاسلام محمديان

بدرقه طلاب و دانشجويان براي اعزام به اردوهاي جهادي توسط حجت الاسلام محمديان
+ نوشته شده توسط انــــجمن اســــلامي شهيد ادواردو آنييلي در سه شنبه بیست و یکم تیر 1390 و ساعت 20:8 |

تجليل سردار نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين از مادران 5 شهيد

+ نوشته شده توسط انــــجمن اســــلامي شهيد ادواردو آنييلي در سه شنبه بیست و یکم تیر 1390 و ساعت 20:6 |

راهپيمايي عفاف و حجاب در مشهد

+ نوشته شده توسط انــــجمن اســــلامي شهيد ادواردو آنييلي در سه شنبه بیست و یکم تیر 1390 و ساعت 19:19 |

اعزام 650 نفر از دانشجويان و فراگيران مجتمع دانشگاهي اميرالمومنين (ع) از مسير شهر اصفهان تا مرقد مطهر حضرت امام (ره)

+ نوشته شده توسط انــــجمن اســــلامي شهيد ادواردو آنييلي در شنبه یازدهم تیر 1390 و ساعت 18:26 |
+ نوشته شده توسط انــــجمن اســــلامي شهيد ادواردو آنييلي در جمعه دهم تیر 1390 و ساعت 17:18 |
+ نوشته شده توسط انــــجمن اســــلامي شهيد ادواردو آنييلي در جمعه دهم تیر 1390 و ساعت 12:10 |
+ نوشته شده توسط انــــجمن اســــلامي شهيد ادواردو آنييلي در جمعه دهم تیر 1390 و ساعت 12:10 |
+ نوشته شده توسط انــــجمن اســــلامي شهيد ادواردو آنييلي در جمعه دهم تیر 1390 و ساعت 12:9 |
+ نوشته شده توسط انــــجمن اســــلامي شهيد ادواردو آنييلي در جمعه دهم تیر 1390 و ساعت 12:8 |